Skip to main content

Rättsliga riktlinjer

Vi tackar för att ni besökt vår webbsida och visat intresse för våra produkter av högkvalitativt glas.

Skydd av den privata sfären på internet har idag en mycket stor betydelse. Sommerschmied GmbH Labor- & Verpackungsglas vill härmed bidra, genom sitt engagemang i dataskydd, till att en säker och komplett databehandling på internet och framhäva behovet att skydda privatpersoner och företag.


Riktlinjer för ansvar:

Trots en noggrann kontroll tar vi inget ansvar för innehåll av webbsidor som externa länkar leder till. Det är innehavarna av de länkade webbsidorna som ansvarar för dess innehåll.


Data

På vissa av våra webbsidor ombeds ni att ange personuppgifter. Detta är helt frivilligt. Vi använder, behandlar och lagrar alla av er skickade personuppgifter i enlighet med tysk lagstiftning avseende skydd av personuppgifter. Vi kan endast skicka information och/eller data samt annat material avseende våra produkter, meddelande och reklammaterial om ni registrerar er med hjälp av något av våra formulär.

De personuppgifter som överförs till oss samlas enbart i syfte att användas för att verkställa avtal och svara på förfrågningar. Era personuppgifter överlämnas till tredje part endast med ert uttryckliga godkännande, annars överlämnas inte uppgifterna. Ni kan när som helst vända er till oss med begäran att lämna ut de lagrade personuppgifterna. Ni kan också när som helst återkalla godkännandet att utnyttja personuppgifterna i framtiden. Kontakta vår kundservice för detta. 04321 49995 0 (okänd kostnad, juni 2013) Mån.-sön. 9.00-12.00 samt 14.00-16.00 (CET).


Kakor (Cookies)

Kakor är små textfiler som kan sparas på hårddiskar hos de personer som besöker en webbsida. Informationen som lagras i kakorna underlättar navigering och möjliggör en korrekt visning av våra webbsidor. Kakorna skadar inte era datorer (PC/MAC) och är virusfria. Ni kan bläddra i våra webbsidor utan att cookie-filer sparas genom att ni väljer optionen "blockera cookies" i er webbläsare. Se informationen om funktionen i webbläsarens bruksanvisning.


Upphovsrätter

Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, grafik, logotyper samt alla andra visuella och akustiska metoder för presentation av vår webbsida och även deras placering skyddas med upphovsrätt och andra skyddslagar. Vi vill också påpeka att våra webbsidor även innehåller bilder och grafik som skyddas med tredje parts rättigheter och omfattas med upphovsrätt. Kommersiell användning, kopiering, spridning och byte av bilder och innehåll på våra webbsidor är förbjudet.


Undantagande från ansvar

Innehållet i vår webbsida kontrolleras löpande och med noggrannhet. Trots dessa åtgärder kan vi inte ge någon garanti avseende informationens felfrihet och riktighet. Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som uppkommer i samband med användandet av innehållet av vår webbsida. Vi ansvarar inte för externt innehåll som länkar från vår webbsida leder till. Vi ansvara inte heller för externt innehåll som görs tillgängligt av tredje part utan vår medverkan, i synnerhet i form av länkar, pop-upfönster, webbannonser eller dialogfönster.

Om ni behöver ytterligare hjälp eller har frågor kontakta oss på följande e-postadress:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Analys med användande av Google Analytics

Sommerschmied GmbHs webbsidor använder Google Analytics funktionen, en analystjänst som levereras av Google Inc. /USA. Google Analytics använder sig av så kallade kakor "Cookies". Information som genereras med hjälp av kakor avseende användandet av Sommerschmied GmbHs webbsidor, med angivande av IP-adress, överförs och lagras av Google i speciella register utomlands. Genom att använda webbsidan ger ni ert samtycke till att Google använder denna information på ovan beskrivet sätt samt i ovan beskrivet syfte.


Ersättning av nyttjande av bilder/obehörigt nyttjande av bilder

Alla bilder som används för beskrivning av Sommerschmied GmbHs produkter skyddas av upphovsrätt. Om upphovsrätten till användande av en viss bild uteslutande ägs av Sommerschmied GmbH ska Sommerschmied GmbH ersättas av företag/personer som är intresserade att utnyttja bilden för överenskommet mångfaldigande, spridning, offentligt tillgängliggörande (via internet) och/eller modifiering av bilden. Ersättningen, om inte annat överenskommits, ska vid användande på internet, intranet, webbdesign, webbannonser, on-lineshop (reklam/ PR/Corporate Publishing) utgå med:

  • 180,00 EUR för nyttjande upp till 1 vecka vid visning inom webbannonser, 90.00 EUR vid visning på en hemsida (startsidan) samt 60,00 EUR vid visning på en undersida
  • 300,00 EUR för nyttjande upp till 1 månad vid visning inom webbannonser, 150.00 EUR vid visning på en hemsida (startsidan) samt 100,00 EUR vid visning på en undersida.
  • 450,00 EUR för nyttjande upp till 3 månader vid visning inom webbannonser, 225.00 EUR vid visning på en hemsida (startsidan) samt 150,00 EUR vid visning på en undersida.
  • 540,00 EUR för nyttjande upp till 6 månader vid visning inom webbannonser, 270.00 EUR vid visning på en hemsida (startsidan) samt 180,00 EUR vid visning på en undersida.
  • 930,00 EUR för nyttjande upp till 1 år vid visning inom webbannonser, 465.00 EUR vid visning på en hemsida (startsidan) samt 310,00 EUR vid visning på en undersida.


Ersättningen anges i Euro, exklusive mervärdesskatt, och avser alltid en bild. Vid förlängning av nyttjandetiden debiteras en extra betalning på 50% för varje följande tidsintervall. Vid användande av bild inom ramen för en kommersiell online-shop tillkommer 50% påslag på ovanstående priser.

Vid obehörigt mångfaldigande, spridning och i synnerhet offentligt tillgängliggörande (via internet) och/eller modifiering av bild ska Temprix ha rätt att få från en kommersiell användare ett vite på tre gånger ersättningen för nyttjandet. Rätten att driva ytterligare skadeståndsanspråk består. Obehörig användare kan påvisa att Temprix inte lidit någon skada eller att skadan hade ett betydligt lägre värde än ovan nämnda klumpsumma.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. If you continue browsing the site, you agree to the Cookie usage code to.

  
I accept cookies from this site.